DK
Tilskud til tandbehandling i Stettin / Szczecin Polen:

Hvem kan få tilskud?

Kilde: http://www.forbrugereuropa.dk/

”Hvis du er bosat i Danmark og sygesikret i gruppe 1 eller 2, eller dansk sygesikret uden at bo her fast, kan du få tilskud til at få lavet dine tænder i et EU-land.

Din ret til tilskud bliver først forældet efter 20 år. Det vil sige, at du for eksempel kan søge om tilskud til en tandbehandling i indtil 20 år efter, at du er blevet behandlet.

Hvad kan du få tilskud til?
Du kan få tilskud til tandbehandlinger, hvor du selv betaler mere end halvdelen af udgifterne til behandlingen i Danmark. Det vil sige til for eksempel tandfyldninger og rodbehandlinger.

I praksis betyder det, at alle kan få tilskud med undtagelse af unge mellem 18 og 25 år, der ikke vil kunne få tilskud til den regelmæssige undersøgelse hos en europæisk tandlæge.

På Dansk Tandlægeforenings hjemmeside finder du en liste over hvilke behandlinger, du kan få tilskud til (pdf).

Hvor meget tilskud kan du få?
Når du får behandlet dine tænder i Danmark, er det tandlægen, der får tilsendt tilskuddet fra den offentlige sygesikring. Tager du til udlandet for at få lavet dine tænder, er det dig, som får tilskuddet udbetalt af kommunen. I første omgang skal du selv betale regningen hos den udenlandske tandlæge, og efterfølgende søger du din kommune om tilskud.

Du får tilskud efter danske satser. Tilskud bliver afregnet og udbetalt ud fra dagskursen for den pågældende valuta den dag, du afregner med kommunen.

Tilskud som fast kronebeløb eller som procentsats
Sygesikringen giver tilskud til tandbehandlinger som et fast kronebeløb eller en procentsats.

      Tilskud som fast kronebeløb
Til nogle tandbehandlinger får du et fast kronebeløb som tilskud fra sygesikringen. Det samme beløb kan du få udbetalt, når du går til en europæisk tandlæge. Det faste kronebeløb bliver udbetalt uanset hvilken pris, du har betalt. Men tilskuddet kan dog aldrig være større end den pris, du faktisk har betalt hos tandlægen.

      Tilskud som procentsats
Til andre tandbehandlinger får du et tilskud fra sygesikringen, som er en procentsats af den gældende takst for behandlingen i Danmark. Det er samme procentsats, som bliver brugt på prisen, du har betalt hos den europæiske tandlæge. Men tilskuddet kan højst være lige så stort som det tilskud, du ville få, hvis du havde været hos en dansk tandlæge.

Eksempel

Du har været til tandlæge i et andet EU-land og har betalt omregnet 300 kr. for en tandrensning og 17.000 kr. for omfattende kronearbejde og implantater, dvs. omregnet til danske kroner i alt 17.300 kr.

Sygesikringens tilskud til tandrensning i Danmark er 40 % af de gældende takster, svarende til 92,72 kr. 40 % af den udenlandske tandlæges pris er 120 kr. da du ikke kan få udbetalt mere end det beløb, du ville være berettiget til i Danmark, får du 92,72 kr. fra kommunen i tilskud til udgiften til tandrensningen.

Sygesikringen yder ikke tilskud til kronearbejde eller til implantater, så du kan ikke få tilskud til denne del af behandlingen.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pjece ”Har du fået behandling m.v. i udlandet”

På Dansk Tandlægeforenings hjemmeside kan du se, hvor meget tilskud, du kan få (pdf).

Hvordan kan du få tilskud udbetalt?
Du skal søge din kommune om tilskud. Men vær opmærksom på, at når du tager til udlandet for at få lavet dine tænder, skal du i første omgang selv betale tandlægen. Derefter søger du kommunen om tilskud.

Kontakt eventuelt kommunen for at få styr på dit tilskud inden du accepterer tandlægens tilbud.

Kommunen stiller visse krav til dig, når du søger om at få tilskud udbetalt til behandling hos en udenlandsk tandlæge:

Du skal vise kommunen en beskrivelse af den tandbehandling, du har fået hos den europæiske tandlæge. Den skal være så udførlig, at kommunen kan sammenligne tandbehandlingen med den behandling, sygesikringen giver tilskud til i Danmark.

Du skal vise den originale regning, som skal være betalt. Prisen for de forskellige behandlinger, du har fået, skal være tydelig angivet. Det skal for eksempel fremgå, hvilken tandfyldning du har fået lavet.

Du skal kunne dokumentere, at tandlægen har en offentlig autorisation.

”Polen
I Polen er det kun tandlæger, der har bestået eksamen, som har ret til at praktisere som tandlæge. Du bør derfor kunne gå ud fra, at alle tandlæger i Polen er autoriserede.”

Al dokumentationsmateriale skal være på et sprog, som kommunens medarbejdere kan forstå. Spørg derfor kommunen hvilket sprog regning m.m. skal være på, inden du bestiller tid hos en europæisk tandlæge http://www.forbrugereuropa.dk/dansk/fakta0/udland/valg/

Det er kommunen, som afgør, om dokumentationen er tilstrækkelig til, at den kan træffe en afgørelse om tilskud.

Klager over tilskud
Hvis du ikke er tilfreds med det tilskud, som du kan få af kommunen, kan du klage til Ankestyrelsen.

Sygeforsikringen ”danmark”
Hvis du er medlem af den frivillige Sygeforsikringen ”danmark”, kan du ud over det tilskud, du kan søge kommunen om, også få tilskud hos ”danmark” til at få lavet dine tænder i et EU-/EØS-land. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken gruppe du er forsikret i.

Kontakt eventuelt ”danmark” inden du accepterer tandlægens tilbud.

”danmarks” hjemmeside kan du se hvor stort et tilskud, du kan få til regningen fra en udenlandsk tandlæge.

”danmark” udbetaler tilskud på baggrund af en kopi af tandlægeregningen med kommunens attestation på det kommunale tilskud eller vedlagt et afregningsbilag fra kommunen.

Din ret til det tilskud, du kan få hos sygeforsikringen ”danmark”, bliver forældet efter fem år.”

Kontakt.
Du kan kontakte os på flg. danske tlf. nr +45 65 74 24 01 til lokaltakst eller gratis via Skype. Mobil (+48) 608 629 570.

Du er også velkommen til, at benytte vores kontaktside eller sende en email ti:l kontakt@vikingservice.eu.


 

Garanti og tilskud

©2009 VIKINGservice.eu
All rights reserved.
Provided by averta.pl
Home | About us | Our offers | Contact
DK | EN | PL
facebook